Łątka dzieweczka

Łątka dzieweczka

Notatki

  • Nazwa polska: Łątka dzieweczka (samica ♀)
  • Nazwa łacińska: Coenagrion puella
  • Inne nazwy:
  • Rząd: ważki (Odonata)
  • Rodzina: łątkowate (Coenagrionidae)
  • Data wykonania zdjęcia: 2014-06-10
  • Miejsce wykonania zdjęcia: Polska, opolskie, Moszna, Park pałacowy
  • Współrzędne GPS: