Bursztynka pospolita

Bursztynka pospolita

Bursztynka pospolita

Bursztynka pospolita

Notatki

  • Nazwa polska: Bursztynka pospolita
  • Nazwa łacińska: Succinea putris
  • Inne nazwy:
  • Rząd: trzonkooczne (Stylommatophora)
  • Rodzina: bursztynkowate (Succineidae)
  • Data wykonania zdjęcia: 2014-09-14
  • Miejsce wykonania zdjęcia: Polska, lubuskie, trasa Jeziory Dolne – Suchodół
  • Współrzędne GPS: