Wstężyk gajowy

Wstężyk gajowy

Wstężyk gajowy

Notatki

  • Nazwa polska: Wstężyk gajowy
  • Nazwa łacińska: Cepaea nemoralis
  • Inne nazwy: Ślimak gajowy
  • Rząd: trzonkooczne (Stylommatophora)
  • Rodzina: ślimakowate (Helicidae)
  • Data wykonania zdjęcia: 2016-06-28
  • Miejsce wykonania zdjęcia: Polska, lubuskie, Wschowa
  • Współrzędne GPS: