Farbownik lekarski

Farbownik lekarski

Farbownik lekarski

Notatki

  • Nazwa polska: Farbownik lekarski
  • Nazwa łacińska: Anchusa officinalis
  • Inne nazwy: Anchusa angustifolia, Anchusa procera
  • Rząd: ogórecznikowce (Boraginales)
  • Rodzina: ogórecznikowate (Boraginaceae)
  • Data wykonania zdjęcia: 2013-09-21
  • Miejsce wykonania zdjęcia: Polska, lubuskie, trasa DW283 – Drwalewice
  • Współrzędne GPS: 15° 40′ 4.39″ E, 51° 44′ 2.75″ N