Hurmak olszowiec

Hurmak olszowiec

Hurmak olszowiec

Notatki

  • Nazwa polska: Hurmak olszowiec (samica ♀)
  • Nazwa łacińska: Agelastica alni
  • Inne nazwy: Adimonia violacea, Cryptocephalus violacea, Chrysomela alni
  • Rząd: chrząszcze (Coleoptera)
  • Rodzina: stonkowate (Chrysomelidae)
  • Data wykonania zdjęcia: 2013-06-30
  • Miejsce wykonania zdjęcia: Polska, lubuskie, trasa Jeziory Dolne – Suchodół
  • Współrzędne GPS: 14° 44′ 46.97″ E, 51° 47′ 33.69″ N