Wrzeciążka

Wrzeciążka

Notatki

  • Nazwa polska: Wrzeciążka
  • Nazwa łacińska: Propylea quatuordecimpunctata
  • Inne nazwy: Biedronka wrzeciążka
  • Rząd: chrząszcze (Coleoptera)
  • Rodzina: biedronkowate (Coccinellidae)
  • Data wykonania zdjęcia: 2013-04-26
  • Miejsce wykonania zdjęcia: Polska, lubuskie, Wschowa, Park Wolsztyński
  • Współrzędne GPS: