Czerwończyk uroczek (samica)

Czerwończyk uroczek (samica)

Czerwończyk uroczek (samica)

Czerwończyk uroczek (samica)

Czerwończyk uroczek (samica)

Notatki

  • Nazwa polska: Czerwończyk uroczek (samica ♀)
  • Nazwa łacińska: Lycaena tityrus
  • Inne nazwy: Heodes tityrus
  • Rząd: motyle (Lepidoptera)
  • Rodzina: modraszkowate (Lycaenidae)
  • Data wykonania zdjęcia: 2008-08-17
  • Miejsce wykonania zdjęcia: Polska, wielkopolskie, Tarnowa Łąka
  • Współrzędne GPS: