Sromotnik bezwstydny

Sromotnik bezwstydny

Notatki

  • Nazwa polska: Sromotnik bezwstydny
  • Nazwa łacińska: Phallus impudicus
  • Inne nazwy: Ithyphallus impudicus, Morellus impudicus
  • Rząd: sromotnikowce (Phallales)
  • Rodzina: sromotnikowate (Phallaceae)
  • Data wykonania zdjęcia: 2007-10-10
  • Miejsce wykonania zdjęcia: Polska, lubuskie, Buczyna
  • Współrzędne GPS: