Pióronóg zwykły

Pióronóg zwykły

Pióronóg zwykły

Notatki

  • Nazwa polska: Pióronóg zwykły
  • Nazwa łacińska: Platycnemis pennipes
  • Inne nazwy: Libellula pennipes, Agrion platypoda
  • Rząd: ważki (Odonata)
  • Rodzina: pióronogowate (Platycnemididae)
  • Data wykonania zdjęcia: 2012-08-13
  • Miejsce wykonania zdjęcia: Polska, lubuskie, Proszów, Jezioro Proszów
  • Współrzędne GPS: